ממלכת הקרמיקה
 בית הספר לקרמיקה במרכז האמנויות והקורסים בתוכו מאפשרים לאוהבי הקרמיקה התפתחות אישית ורעיונית ויצירת אינטראקציה בין חומר, צורה ורעיון.
בלמידה ובתהליך העבודה בסדנאות קיימת מודעות גבוהה לחומר הקרמי, למשמעותו, לשבירתו והתייחסות לחלל בו הוא מתקיים.
  • הקורסים מאפשרים התנסות בתחומים רחבים: אובניים, פיסול ידני, גלזורות, שריפות חשמל, גז , ראקו ועישון.
  • ההדגשים הם על התפתחות אישית רעיונית.
  • הקורסים מיועדים למתחילים ומתקדמים לאוהבי הקרמיקה כמו גם לאמנים.
  • הקורסים מתחילים לאחר החגים ועד לסוף שנה (יוני כולל)
  • בין השעות 8:30-16:00רשימת הקורסים:

  • טכנולוגיה – ימי א'- מורה: אבנר זינגר
  • שריפות מיוחדות – ימי ב' + ג'- מורה: אבנר זינגר
  • אובניים מתחילים – ימי ד'- מורה: מיכל אלון
  • פיסול קרמי – ימים ד' + ה- מורים: אתל פיסרף ולאוניד גוסין
* הקורסים מוכרים לגמול במסלול אישי.


טל': 04-6372824 |  פקס: 04-6309287 | דו"אל: artgvha@givathaviva.org.il