תקשורת קהילתית

האמנות בהיותה שפה בין לאומית, היא כלי למעורבות והשפעה על החברה והמקום ומשתלבת עם צורכי הקהילה והסביבה.
פרויקט צילום סרטים קצרים, יוצר תקשורת אישית וחזותית בין המשתתפים, הכרת הצד השני הן כאינדיבידואלים והן כקבוצה תרבותית.
המטרה היא ליצור סרטים מתוך ובתוך הקהילות. סרטים שיש בהם אמירה חברתית, מעורבות, יוזמה ואינטראקציה אמיתית.
העשייה המשותפת מעשירה ומלכדת את חבריה. הנושאים יבחרו בשיתוף עם הקבוצה, יהיו קשורים לצרכי הסביבה, יביאו לידי ביטוי ויזואלי ויהוו מקור להזדהות וגאווה.

הפרויקט בגבעת חביבה מבוסס על מפגשים חד שבועיים בני ארבע שעורים, לאורך שנת הלימודים.
זוהי הזדמנות להפגיש מבוגרים מהמגזרים השונים לעשייה חיובית משותפת, תוך דיאלוג מתמיד  והכרות ולכן חשיבותו.

לפרטים נוספים נשמח לענות בטלפון: 04-6372824
בברכה
אתי עמרם / שמחה אייכלר

מרכז אמנויות – גבעת חביבה