לו"ז:
15:30                            התכנסות ורישום.
16:00                              טקס פתיחה .
18:30(לערך)      משחק הגמר, דברים לזיכרו וחלוקת פרסים.

!!  כולם מוזמנים לבוא, לשחק, לעודד ולצפות .
       
  בקיבוץ עין שמר על הדשא.

                                                 נשמח בהשתתפותך.


                                                                                בכבוד רב,                             
 המשפחה
              עמותת הוותיקים,
                              מח' הספורט מנשה
                                                                                        קיבוץ עין-שמר