קורס בניית יד במשטחים

בהנחיית אתל פיסרף

בקורס עבדו עם משטחי חומר קשים ורכים, עם אופני חיבור ובנייה שונים, תוך כדי הקפדה על איכות הגימורים ונקיון צורני.