תערוכת צילום של מלכה ענבל

17/11- 15/12/2013

תערוכת צילומים היוצרת מציאות מדומה, בבואה של מציאות קימת.
בסדרת הצילומים המרכזית הנקראת "בין לבן לאפורים", מופיעה דמות אישה. העירום הניבט מעודן ולירי, התנועה כאילו לקוחה מתוך מופע בלט שצולם מבעד למים הנעים יחד עם הדמות.
השימוש בצבע הלבן הטהור נוסך תחושה חלומית של עולמות אחרים. הדמות והרקע מתערבבים זה בזה ויוצרים מציאות חדשה המאחדת בין הרקע לדמות הנשית הנשפכת לתוכו, אפקט שניתן להשיג בדרך כלל בנזילות מכוונות של צבע במדיה של ציור ואכן היצירות נראות כציורים מצולמים.
האלמנטים המצולמים בעולם החדש שבראה מלכה ענבל, נוזלים ומתערבבים זה בזה כבדרך מראה המעוותת ומשנה מציאות. המודל המצולם אינו מופיע בצילום, אלא בבואתו המעורבלת והמטושטשת העולה מתוך גלי ים, ובכל יצירה בצורה שונה.