אדית רוזנפלד - פשטות

רוזנפלד נולדה ב 1945 ביפן ולמדה שם שימוש במשיכות מכחול יפניות, בארץ למדה ציור אצל משה רוזנטליס ובשנים האחרונות מציירת גם על קרמיקה. 
בציוריה יש משיכות מכחול אותנטיות, במכחול רחב המתמסר לזרימה הפנימית ויצירת קומפוזיציה תנועתית.
משיחות המכחול נעשית באחת, ללא היסוס או התלבטות בשחרור ושליטה עצמית.
מציירת גם מראות טבע ונוף כביטוי להרגשתה האישית.
רוזנפלד מציירת את רוחם של הדברים ולא את הדברים עצמם.

אוצרות
אתי עמרם / אסנת בן שלום