"יופי עקור" 
נסרין אבו בכר
מיכל רובנס
נסרין אבו בכר – אמנית רב תחומית העוסקת בשאלות על מעמד האישה ולזהות האישית. אבו בכר משתמשת בסמלים מובהקים, חומרים טעונים וחיבור לתרבות ולמסורת ממנה היא מגיעה.מעלה שאלות וקונפליקטים לגבי פנים וחוץ, הסתרה וחשיפה, גבריות ונשיות.
מיכל רובנס – ציוריה הם על התפר בין ריאליזם נאיבי וצבעוני לבין תחושת האיום ואפלה. רובנס מאמצת את הזיכרון הקולקטיבי, המטען תרבותי והאירועים ההיסטוריים, סיפורי המשפחה, החוויות הטראומטיות והגעגועים לילדות והופכת אותם לדימויים בעבודותיה. ציוריהן מוקדשים ליופי? לעקור? לזיכרון עקור? לזיכרון כפשוטו? לזיכרונות ותחושות שנגעו בליבן ונשארו בעבר? - "יופי עקור".
אוצרות: אתי עמרם / אסנת בן שלום