"גבעת חביבה בארבע עיניים"

נורית גור-לביא קרני     מיכל לויט

התערוכה מציגה ציורים של נורית גור-לביא ומיכל לויט שציירו פינות שונות בגבעת חביבה במשך כ – חצי שנה.
בציוריהן אפשר להבחין בנקודות מבט שונות (על המקום). מתגלים בהן צדדים גלויים וסמויים כאחד של משמעויות נוספות, זמן ומקום.

אוצרות

אתי עמרם / אסנת בן שלום