"אני מכאן"

מקום - מיצב למחשבות.
בתערוכה "אני מכאן" משתתפים 22 אמנים משני המגזרים.
האמנים יוצרים מסע מרתק ושונה בחברה רב תרבותית היוצרים בעבודתם (מנקודות מבט שונות) התבוננות על זהות ועל נפש האדם.
לאמנותם זיקה ישירה ומהותית למקום ולסביבה. בתערוכה קיים שילוב בין רוח וחומר וביטוי רגשי משוחרר מהצורך להסביר.
צורת הביטוי, ההגדרה עצמית, ההבנה, הקידום המקצועי, הפיתוח האישי והקשר החברתי של יחידים וקהילות יוצרים מקום.
התרבות האמתית אכן צומחת מהאנרגיה והחיכוך הנוצרים בין תרבויות שונות.
האם המרחב הסביבתי והתרבותי יוצר פחד? מנתק?
לפחד תפקיד מרכזי בשרידותו של האדם המנסה למנוע כניסה למצבים מסוכנים או לעיתים מגביל את מרחב העשייה והפעילות.
התערוכה משלבת אמנים בעלי תרבויות שונות, יוצרת סביבה אנושית ערוכה ומעבירה מסרים לצופה.
הצופה יכול לשכן את עצמו במקום (בתוך התערוכה ?), לחוש להבין ולהרגיש את המרחב הקיומי.
האמנים המוצאים את עצמם בתחומי היצירה השונים, משלבים מרכיבים צורניים, דימויים, סימנים וסמלים כביטוי רגשי ומשוחרר ומהצורך להסביר.
האסתטיקה באמנות מבוססת על רעיונות וחומרים ויוצרת ביקורת חברתית והבנה אמתיים של המציאות.
האמנות היא סוג של שפה, אוניברסאלית ואישית המבטאת הגדרה עצמית תוך התבוננות על החברה מבעד למשקפי האמנים.
אנו מאמינים בקירוב לבבות ודו קיום כדרך חיים.
האמנות היא גשר לקשר גם ללא מילים.

"אני מכאן"