יחד באמנות בקהילה


כיתות ד' יחד באמנות בקהילה
יח"ד יצירה, חוויה, דיאלוג

תכנית ייחודית של מרכז אמנויות גבעת חביבה בת סמסטר המיועדת לתלמידי כיתות ד' במסגרת משותפת ליהודים וערבים, בתחום אמנות וקהילה.
מעורבות בקהילה והכנסת אמנות אל תוך מרקם החיים הציבורי המשותף הם צו השעה.

מלבד האפשרות לעשות, ליצור, ליפות ולהעביר מסר חזק על ידי יצירה אמנותית המצויה בתוך המרחב הציבורי, תכנית כזו מכוונת לעשייה של ילדים משתי החברות: גם בתוך במרחב הציבורי של החברה הערבית וגם  בתוך במרחב הציבורי של החברה היהודית.
בפרויקט כזה ילדנו ילמדו יחד על מרחב ציבורי ופרטי וההבדל ביניהם, על התחשבות בצרכי האחר והתאמת היצירה למרחב הסביבתי ולצרכי הקהילה שמעבר למרחב הבית ספרי. הם ישלבו את יכולתם היצירתית יחד עם עבודה של מורה אמן וילמדו ממנו על תהליך יצירה קבוצתי.
הקהילה תיחשף יומיום באמצעות יצירת האמנות הציבורית לעבודה המשותפת של ילדים ערבים ויהודים יחדיו.
התכנית משלבת קשר עם מועצות הישובים ופועלת לכך שכלל הקהילה תוכל להיות חשופה אליה, ולתוצריה.
הפרויקט מלמד על כוחה של מעורבות, עזרה הדדית וקשר אל מרקם החיים שמעבר למסגרות המיידיות