גלריית השלום - תערוכות קודמות

תערוכת קרמיקה 2018 معرض الفخار'גופן' - 'حروف-جسد' - BODY OF WORDS


בין מילים לאמנות


___________________________________________

צירים ומסמרים, פעולות במרחב