גלריית השלום - תערוכות קודמות


לצאת מהבועה- בעיניים אחרות 2018

אין גבול לפניך- יאיר גרבוז
בין מילים לאמנות- תערוכה קבוצתית

שמים אדומים- יוסף הוכמן - תערוכת צילום


'כאן נולדנו' , 'סביב-ה'- בעיניים אחרות 2017, נוער ונשים


ח'מסין - 50 שנה לכיבוש- תערוכרה קבוצתית