גלריית השלום - תערוכות קודמות

בין מילים לאמנות


___________________________________________

צירים ומסמרים, פעולות במרחב