המעבדה ליצירה קהילתית

 מה מחבר אנשים בקהילה גאוגרפית? • איך יוצרים אמנות ותרבות הרלוונטיים גם לוותיקים וגם לתושבי ההרחבות החדשים? • איך מגשרים על השוני והרב דוריות ויוצרים מרחב רלוונטי לכולם? • איך נחזיר את הלב, התקשורת והקשר של התושבים לחיים הקהילתיים?
בואו לגלות איתנו חלק מהתשובות בקורס חדשני למובילי תרבות בקהילה