'התקבצו' - שמים אדומים, המשותף קיבוץ - נעמי שמר והביטלס'