רשימת הקורסים
פיסול פיגורטיבי
  
  פיסול פיגורטיבי בשיטות שונות.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: ליאוניד גוסין,  אהובה ליבנה

  מועד: ימי ראשון וחמישי בבוקר

  נשארו מקומות ספורים

פיסול פיגורטיבי- ערב

פיסול פיגורטיבי בשיטות שונות.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: ליאוניד גוסין, רחל רוזנר

  מועד: קורס ערב - ימי ראשון 

  נשארו מקומות ספורים

אבניים למתחילים ומתקדמים- ערב

לימוד יסודות של עבודת אבניים.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות  ההוראה :  הדס פרוביזור, רחל רוזנר

  מועד: קורס ערב - ימי ראשון 

נשארו מקומות ספורים

אבניים וטכנולוגיה

  לימוד יסודי ומתקדם של עבודת אבניים.
  לימוד עקרונות של שיטות שריפה שונות כגון ראקו ושריפת עצים.
  לימוד עקרונות הטכנולוגיה של עולם הקרמיקה למעוניינים לצלול
  לעולם 
  הגלזורות.

  צוות ההוראה: אבנר זינגר, הדס פרוביזור, אהובה ליבנה

  מועד: ימי ראשון

נותרו מקומות ספורים

אבניים ושריפות מיוחדות

  לימוד מתקדם של עבודת אובניים.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  לימוד מתקדם של שיטות שריפה שונות כגון ראקו ושריפת עצים וסאגר
  לימוד וביצוע של שריפות גז.

  צוות ההוראה: אבנר זינגר,רותי ,אמונה ,רחל

  מועד: ימי שני ושלישי

  מלא

אבניים מתחילים

  לימוד יסודות של עבודת אובניים.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: מיכל אלון, הדס פרוביזור

  מועד: ימי רביעי

 מלא

פיסול ובניית יד

  לימוד שיטות בניה שונות בעבודת יד: חוליות ,משטחים, צביטה ((pinching
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה : אתל פיסרף,אהובה ליבנה

  מועד: ימי רביעי

 מלא
  
פיסול ובניית יד

  לימוד שיטות בניה שונות בעבודת יד: חוליות, משטחים, צביטה ((pinching
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: אתל פיסרף ,דודי ביקל

  מועד: ימי חמישי

 מלא

* הקורסים מוכרים לגמול במסלול אישי.


טל': 04-6372824 |  פקס: 04-6309287 | דו"אל: artgvha@givathaviva.org.il