רשימת הקורסים
פיסול פיגורטיבי
  
  פיסול פיגורטיבי בשיטות שונות.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: ליאוניד, אהובה ליבנה

  מועד: ימי ראשון וחמישי

  יום  ראשון- 
מקום 1
        חמישי-מקום 1

פיסול ואבניים בשניים
  
  לימוד יסודות של עבודת אבניים.
  לימוד יסודות של פיסול פיגורטיבי
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות  ההוראה : לאוניד גוסין, הדס פרוביזור, רחל רוזנר

  מועד: קורס ערב - ימי חמישי

מקום אחד באבניים ומקום אחד בפיסול

אבניים וטכנולוגיה

  לימוד יסודי ומתקדם של עבודת אבניים.
  לימוד עקרונות של שיטות שריפה שונות כגון ראקו ושריפת עצים.
  לימוד עקרונות הטכנולוגיה של עולם הקרמיקה למעוניינים לצלול
  לעולם 
  הגלזורות.

  צוות ההוראה: אבנר זינגר, הדס פרוביזור, אהובה ליבנה

  מועד: ימי ראשון

מלא

אבניים ושריפות מיוחדות

  לימוד מתקדם של עבודת אובניים.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  לימוד מתקדם של שיטות שריפה שונות כגון ראקו ושריפת עצים וסאגר
  לימוד וביצוע של שריפות גז.

  צוות ההוראה: אבנר זינגר,רותי ,אמונה ,רחל

  מועד: ימי שני ושלישי

  מלא

אבניים מתחילים

  לימוד יסודות של עבודת אובניים.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: מיכל אלון, הדס פרוביזור

  מועד: ימי רביעי

 מלא

פיסול ובניית יד

  לימוד שיטות בניה שונות בעבודת יד: חוליות ,משטחים, צביטה ((pinching
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה : אתל פיסרף,אהובה ליבנה

  מועד: ימי רביעי

 מקום אחד
  
פיסול ובניית יד

  לימוד שיטות בניה שונות בעבודת יד: חוליות, משטחים, צביטה ((pinching
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: אתל פיסרף ,דודי ביקל

  מועד: ימי חמישי

 מלא

* הקורסים מוכרים לגמול במסלול אישי.


טל': 04-6372824 |  פקס: 04-6309287 | דו"אל: artgvha@givathaviva.org.il