רשימת הקורסים
שם הקורס: אובניים וטכנולוגיה
  לימוד יסודי ומתקדם של עבודת אובניים.
  לימוד עקרונות של שיטות שריפה שונות כגון ראקו ושריפת עצים.
  לימוד עקרונות הטכנולוגיה של עולם הקרמיקה למעוניינים לצלול
  לעולם 
  הגלזורות.
  צוות ההוראה: אבנר זינגר, הדס פרוביזור, אהובה ליבנה
  מועד: ימי ראשון
  נותר מקום אחד

שם הקורס: אובניים ושריפות מיוחדות
  לימוד מתקדם של עבודת אובניים.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  לימוד מתקדם של שיטות שריפה שונות כגון ראקו ושריפת עצים וסאגר
  לימוד וביצוע של שריפות גז.
  צוות ההוראה: אבנר זינגר,רותי ,אמונה ,רחל
  מועד: ימי שני ושלישי
  שלישי נותר מקום אחד

שם הקורס: אובניים מתחילים
  לימוד יסודות של עבודת אובניים.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  צוות ההוראה: מיכל אלון, הדס פרוביזור
  מועד: ימי רביעי

שם הקורס: פיסול ובניית יד
  לימוד שיטות בניה שונות בעבודת יד: חוליות ,משטחים, צביטה ((pinching
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  צוות ההוראה : אתל פיסרף,אהובה ליבנה
  מועד: ימי רביעי
  

שם הקורס:  פיסול ובניית יד
  לימוד שיטות בניה שונות בעבודת יד: חוליות, משטחים, צביטה ((pinching
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  צוות ההוראה: אתל פיסרף ,דודי ביקל
  מועד: ימי חמישי

שם הקורס:  פיסול פיגורטיבי
  פיסול פיגורטיבי בשיטות שונות.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  צוות ההוראה: ליאוניד, אהובה ליבנה
  מועד: ימי ראשון וחמישי
  יום  ראשון- נותרו 3 מקומות

שם הקורס: פיסול ואבניים בשניים
  לימוד יסודות של עבודת אובניים.
  לימוד יסודות של פיסול פיגורטיבי
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.
  צוות  ההוראה : לאוניד גוסין, הדס פרוביזור, רחל רוזנר
  מועד: קורס ערב - ימי חמישי
  נותרו 2 מקומות

* הקורסים מוכרים לגמול במסלול אישי.


טל': 04-6372824 |  פקס: 04-6309287 | דו"אל: artgvha@givathaviva.org.il