פיסול פיגורטיבי ופיסול ואבניים בשניים

פיסול פיגורטיבי
  
  פיסול פיגורטיבי בשיטות שונות.
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות ההוראה: ליאוניד, אהובה ליבנה

  מועד: ימי ראשון וחמישי בוקר

יום  ראשון- נותרו 2 מקומות

יום חמישי -  נותרו 2 מקומות

פיסול ואבניים בשניים
  
  לימוד יסודות של עבודת אובניים.
  לימוד יסודות של פיסול פיגורטיבי
  שיטות זיגוג ודקורציה שונות.

  צוות  ההוראה : לאוניד גוסין, הדס פרוביזור, רחל רוזנר

  מועד: קורס ערב - ימי חמישי
 נותרו 4 מקומות