קורס פיסול פיגורטיבי

בהנחיית לאוניד גוסין


הקורס מתאים למתקדמים ולמתחילים.
קורס הפיסול הפיגורטיבי עוסק בפיסול דמות אדם באופנים שונים תוך דגש על הבעת רגש ונתינת ביטוי לסיפור החבוי בדמות. נבחן כיצד אפשר להעביר תחושות ומגוון רגשות אנושיים באמצעות החומר.

הקורס מבוסס על תוכנית מובנת הכוללת עיסוק בגוף השלם ובחלקיו, דרך תרגילים ונושאים שונים. 

נפסל טורסו וגם פורטרט עם דגש על פנים. נעסוק במבנה של גוף, במכניקה שלו ובגוף בתנועה.
נלמד איך לבנות נפח, נכיר את מגבלות החומר ונתנסה בתהליכים של בניה ושריפה של החומר הקרמי. 

הקורס כולל הדגמות של טכניקות עבודה שונות, הכרות עם פיסול פיגורטיבי מתולדות האמנות ופיסול עכשווי ופיסול בהתבוננות מול מודל פעם בחודש. * התשלום עבור הקורס אינו כולל תשלום למודלים שיוזמנו מדי פעם.