'התקבצו'- טופס הרשמה

אירוע אמנות, תרבות, שיח ומחשבה 
על האישי והמשותף, הפשוט והמופשט – קיבוץ
כניסה חופשית - עם הרשמה
19.6.2020