תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
iritbenmoshe7@gmaul.com פליטןת, הגירה, גרוש
אירית בן משה
22/04/2023 16:42
בעוד העולם הליברלי טוען לזכויות אדם באשר הוא/היא, בפועל, המסגרות הפוליטיות משאירות המונים בחוץ.