חסר רכיב

צוות המורים / אמנים

צוות מורי המרכז הינם מומחים במגוון תחומיים המנחים קורסים למבוגרים, פרויקטים משותפים, כמו גם סדנאות תהליכיות וחד-פעמיות.
חסר רכיב