חסר רכיב

בית ספר GH לאמנות

בבית הספר GH לאמנות מתקיימים קורסים רב תחומיים למבוגרים, פרויקטים משותפים, כמו גם סדנאות תומכות תהליך וחד-פעמיות, סדנאות עם אמנים אורחים, ימי עיון, סימפוזיונים, סמינרים, השתלמויות מורים ושיחות גלריה. אנחנו פועלים במרחב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. סיורים בגלריה כלולים בהיצע סל תרבות ארצי והקורסים שלנו מוכרים על ידי אגף קרנות השתלמות של משרד החינוך.


חסר רכיב