מרישום לציור במגוון טכניקות | טופס השראת פרטים

מועד התחלה: יום שני , 01/11/2021 , 12:13
מועד סיום: יום שלישי , 01/11/2022 , 12:00
מקום האירוע: מרכז משותף לאמנות
date=20%2F12%2F2021&type=show&max=20&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F.%D7%AA&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%3CD%3Edefault%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&f6=type%3CD%3Etext