חסר רכיב

מאחורי המסכה من خلف القناع Behind The Mask


לאירוע פייסבוק חי ומתעדכן  כאן

מאחורי המסכה من خلف القناع Behind The Mask
תערוכת צילום קבוצתית  معرض صور جماعي  A Photography Group Exhibition   

הנחיה, ליווי ואוצרות: ראוף אבו פנה, רמה יאזמה
מסכות ממלאות תפקיד חשוב בתרבויות שונות. המסכות מגנות ונותנות כוח בו זמנית.
המסכה מאפשרת לאדם לעבור מטמורפוזה.
עם לבישת המסכה הוא שומט את זהותו היומיומית, החברתית, המוכרת,
המגבילה אותו כל כך בחוקיה ובהרגליה.
יחד אתה הוא יכול להפליג אל מחוזות קיום שונים.
אז מי אנחנו באמת מאחורי המסכה?
ערבים?
יהודים?
ישראלים?
פלסטינים?
מהי הזהות שמסתתרת מאחורי המסכה שאנחנו שמים עלינו?
איפה אנחנו חיים? בכפר? בעיר? במושב? או בקיבוץ? ומה זה מעיד עלינו?
לרב אנו מבטאים דעות או אמירות על פיהן גדלנו במעגל הקרוב אלינו.
קבוצת בעיניים אחרות עושה שימוש במסכה הלבנה הניטרלית ככלי המאפשר למשתתפים בה לרגע אחד להיות שווים כמו 'כל אדם' - ללא מחסומים, ללא גבולות וללא סטראוטיפים.
המסכה שאין בה דבר, מסוגלת להביע כל רגש שהוא, כל זהות, כל דמות, כל מין, כל מעמד.
ריקות ההבעה זהה למלאות ההבעה.
כאשר הוסיפו חברי הקבוצה צבע למסכה, החלו לחשוף את זהותם, רגשותיהם ומשאלות לבם -
פנים חדשות מאחורי המסכה החלו מתגלות עם התהליך לאט לאט.
"אנחנו הדור הכי חשוף, ואולי הכי פחות. כולם עסוקים במסכים ובמסכות. אולי המסכות הן כלי ההגנה מהמצב התמידי של חברה שיפוטית" (נגה תמיר).
הקבוצה בוחנת כיצד ימשיך להתקיים השיח המשותף גם כאשר מסירים את המסכות, עומדים חשופים, קליפה אחת פחות, ולומדים להכיר ולהתבונן אחד בשני יותר ובאמת.
התערוכה שלפניכם דנה בחיבורים ובקונפליקטים, בזהויות ובהסתרות
בגילוי רגשות כנים של אהבה, כעס, צחוק, קנאה, כאב ותקווה

 ושואלת האם וכיצד ניתן לחיות כאן אחרת גם כאשר מסירים את המסכות.

_______________________________________________________________

من خلف القناع  
ارشاد، مرافقة وتنسيق: رؤوف أبو فنة، راما يازما

تلعب الأقنعة دورًا هامًا في مختلف الثقافات. الأقنعة تحمي وتمنح القوة في الوقت نفسه.
يتيح القناع للإنسان المرور بعملية تحول.
لدى وضع القناع يخلع الإنسان هويته اليومية، الاجتماعية، المألوفة، التي تقيدها كثيرًا بقوانينها وتقاليدها.
أنت وهو تستطيعون معًا الإبحار إلى عوالم كونية مختلفة.
إذًا من نحن فعلًا من وراء خلف القناع؟
عرب؟
يهود؟
إسرائيليون؟
فلسطينيون؟
ما هي الهوية المختبئة خلف القناع الذي نضعه على وجهنا؟
اين نعيش نحن؟ في القرية؟ في المدينة؟ الموشاف؟ أو الكيبوتس؟ وماذا يقول هذا عنا؟
عادة نحن نعبر عن مواقف أو مقولات تربينا عليها في الدائرة القريبة منا.
مجموعة بعيون أخرى تستخدم القناه الأبيض المحايد كأداة تتيح للمشاركين فيها للحظة واحدة أن يكونوا متساوون مثل "جميع البشر" – بدون حواجز، بدون حدود وبدون آراء نمطية.
القناع الذي لا يحتوي على شيء، يستطيع أن يعبر عن كل عاطفة، كل هوية، كل شخصية، كل جنس، كل طبقة.
فراغ التعبير مماثل لملء التعبير.
عندما أضاف أعضاء المجموعة اللون للقناع، بدأوا بالكشف عن هويتهم، عواطفهم وأمنياتهم القلبية – وجوه جديدة من خلف القناع بدأت بالإنكشاف رويدًا رويدًا خلال السيرورة.
"نحن الجيل الأكثر إنكشافا، وربما الأقل. الجميع مشغولون بالشاشات والأقنعة. ربما الأقنعة هي أداة للحماية من الوضع لمجتمع الذي يصدر الأحكام بشكل دائم" (نوغا تمير)

تدرس المجموعة كيفية مواصلة وجود الخطاب المشترك عندما يتم خلع الأقنعة، وعندما يقف الجميع وهم مكشوفون، يزيلون طبقة بعد طبقة، يتعلمون التعرف والتمعن الواحد بالآخر أكثر وبصدق.
يتناول هذا المعرش الذي أمامكم التواصل في الصراعات، بالهويات والاختفاءات؛
بكشف العواطف الصادقة للحب، والغضب، والضحك، والغيرة، والألم والأمل؛
ويتساءل هل وكيف يمكن العيش هنا بشكل مختلف أيضًا عندما نزيل الأقنعة.


_______________________________________________________________

Through Others' Eyes 2019 Presents:
BEHIND THE MASK
A GROUP PHOTOGRAPHY EXHIBITION

YazmaGuidance, Accompaniment and Curating: Rauf Abu Fane, Rama 


Masks fill an important function in different cultures.
 A mask simultaneously offers protection and power to its wearer. The mask enables the person to undergo metamorphosis. By putting on the mask, the wearer discards the everyday, familiar, social identity that usually limits her or him with its rules and habits.
So who are we, really, behind the mask?
Arabs?
Jews?
Israelis?
Palestinians?
What is the identity that hides behind the mask that we put on ourselves?
Where do we live? In a village? A city? A moshav? A kibbutz?
And what does that say about us?
We usually express opinions or ideas on which we have been raised in the circle close to us. The Through Others' Eyes group makes use of the neutral, white mask as a tool that momentarily allows the participants to be equal, like 'every person' – without obstacles, without barriers, without stereotypes.
The mask that has nothing on it is able to express any emotion, any identity, any image,
any sex, any status.
The emptiness of expression is equal to the fullness of expression.
When the group members added color to the mask, began to expose their identity, their feelings and their innermost wishes – new faces behind the mask began to be revealed slowly in the process.
"We are the most exposed generation, and maybe the least. Everyone is occupied with screens and masks. Perhaps the masks are a means of protection against the continual situation of a judgmental society." (Noga Tamir)
The group investigates how joint discourse can continue to exist even when people take off their masks, stand exposed, with one less outer layer, and learn to know and to observe each other really and truly.
The exhibition before you deals with connections and conflicts, identities and
 concealing, with revelation of true feelings of love, anger, laughter, jealousy, pain and
hope, and asks whether and how we can live here differently, even when we remove 
the masks.
____________________________________________________________


"אנחנו הדור הכי חשוף, ואולי הכי פחות. כולם עסוקים במסכים ובמסכות.
אולי המסכות הן כלי ההגנה מהמצב התמידי של חברה שיפוטית" (נגה תמיר).

"نحن الجيل الأكثر إنكشافا، وربما الأقل. الجميع مشغولون بالشاشات والأقنعة.
ربما الأقنعة هي أداة للحماية من الوضع لمجتمع الذي يصدر الأحكام بشكل دائم" (نوغا تمير).

"We are the most exposed generation, and maybe the least. Everyone is occupied with screens and masks. Perhaps the masks are a means of protection against the continual situation of a judgmental society." 
(Noga Tamir)


"אנחנו יכולים לחיות יחד, איפה שיש רצון, יש דרך" (ארין ענבוסי)

"يمكننا أن نعيش معًا، حيثما توجد الإرادة توجد الطريق" (عرين عنبوسي)

 (Areen Anabusi)    "We can live together, if there is a will there is a way"    
[on the shirt] The Israeli Journey: Education, Way, Land


"כל אדם רואה את האמת מזווית שונה" (חתאם עומר)

"كل إنسان يرى الحقيقة من زاوية مختلفة" (ختام عمر)

"Everyone sees the truth from a different angle" (Khetam Omar)

"בין הגדר למסכה – רק השמיים הם הגבול"  (נועה  הורוביץ) 

"بين الجدار والقناعفقط السماء هي الحدود" (نوعا هوروفيتس)

"Between the fence and the mask, only the sky is the limit" (Noa Horvitz)


"נשום את החופש" (חתאם עומר)

"تنفس الحرية" (ختام عمر)

   "Breath the freedom" (Khetam Omar) 


"מתחבא מהמציאות" (ערן אבישר)

"يختبأ من الواقع" (عران أفيسار)

"Hiding from reality" (Eran Avisar)


"יש משפט שאומר: האדם כל יום בוחר מסכה כדי ללבוש, אבל בסופו של דבר המסכות נופלות והאמת מתגלה " (סימא עתאמנה)

"هنالك مقولة تقول: يستطيع الإنسان في كل يوم اختيار قناع يلبسه، لكل في نهاية الأمر تسقط الأقنعة وتنكشف الحقيقة" (سيما عثامنة)

"There's an expression that says: every day a person chooses what mask to wear, but in the end the masks fall off and the truth is exposed" 
(Sima Atamna)


"בין המציאות לדמיון יש הבדל מאד דק. אנחנו אלו שיכולים להפוך את הדמיון למציאות" (נועה הורוביץ)

"بين الواقع والخيال ثمة فرق رفيع جدًا. نحن من يستطيع تحويل الخيال إلى واقع
(نوعا هوروفيتس)

"Between reality and imagination there is a very thin line. 
It is we who can make imagination become reality"
(Noa Horvitz)


"המסכות לא יעמדו כמחסום להכיר את האחר, את תרבותו ואת המורשת שלו" 
(עבדאללה בשיר ותד)

"لن تقف الأقنعة كحاجز يحول دون تعرفنا الواحد على الآخر، وعلى ثقافته وتراثة
(عبد الله بشير وتد)

"Masks will not serve as a barrier to get to know the other, his culture and his heritage" 
(Abedallah Bashir Watted)


"רגע מהחיים: התבוננות, חלום, עצב ובדידות"  (מוחמד אלמלק)

"لحظة من الحياة: تمعن، حلم، حزن ووحدة" (محمد الملك)

"A moment from life:  observation, a dream, sadness and loneliness" 
(Muhammad ElMalak)


  
"המסכה יכולה להיות מקדימה וגם מאחור" (חתאם עומר(

"يمكن أن يكون القناع من الأمام أو من الخلف" (ختام عمر)

"The mask can be put in front and also in back" (Khetam Omar) 

"כולנו יוצרים גרסאות משלנו כדי שניראה ככותבי הסיפורים של עצמנו" 
(עומר פינטו)

"جميعنا نصنع نسخ عنا كي نبدو كأننا نؤلف القصص عن أنفسنا
(عومر بينتو)

"We all create our own versions so that we will be seen 
as the writers of our own stories" 
(Omer Pinto)"אהבה והתחברות מתחילות בעזרה" (חתאם עומר)

"الحب والتواصل يبدأن بالمساعدة" (ختام عمر)

"Love and connection begin with help" (Khetam Omar)


"מה שחשוב באמת הוא אנשים שמכירים אתכם מעבר למסכות ושנהיה מרוצים ממי שאנחנו מתחתיהן" (נגה תמיר)

"الأمر المهم بالفعل هو الأشخاص الذين يعرفونكم من خلف الأقنعة وأن نكون راضين مما نحن عليه من تحت القناع" (نوغا تمير)

"What's really important is people who know you beyond the masks and for us to be satisfied with who we are underneath them" (Noga Tamir)
 

"הלוואי שיכולתי להיות כמו תמונות: 
לנצור זיכרונות ורגעים ופשוט להעלים את הדברים הרעים" 
(נועה הורוביץ)

"حبذا لو استطيع أن أكون مثل الصور
أن أخلد الذكريات واللحظات وببساطة أن أخفي الأمور السيئة
(نوعا هوروفيتس)

"I wish I could be like pictures: 
to keep memories and moments and make the bad things disappear" 
(Noa Horvitz)
____________________________________________

ארז פינטו - إيرز بينتو - Erez Pinto
ארין ענבוסי - عرين عنبوسي - Areen Anabusi
בשארה מצארווה - بشارة مصاروة -  Bshara Masarwy
הילה להט - هيلا لاهط - Hila Lahat
חתאם עומר - ختام عمر - Khetam Omar
מג'ד אגבריה - مجد إغبارية - Magd Agbaria
מוחמד אלמלק - محمد الملك - Muhammad Elmalak
מפלח כבהא - مفلح كبها - Mflh Kabha
נגה ברזון - نوغا بروزان - Noga Berson
נגה תמיר - نوغا تمير - Noga Tamir
נועה הורוביץ - نوعا هوروفيتس - Noa Horvitz
סיון ענבר - سيفان عنبار - Sivan Inbar
סימא עתאמנה -  سيما عثامنة - Sima Atamna
עבדאללה ותד - عبد الله وتد  - Watted Abedallah 
עדי אדלשטיין - عادي ادلشتاين - Adi Edelshtein
עומר פינטו - عومر بينتو - Omer Pinto
ערן אבישר - عيران أفيسار - Eran Avisar
רים עתאמנה -  ريم عثامنة  - Reem Atamna
שחר אופדיסנו - شاحار أفديسنو - Shahar Opedisano
חסר רכיב