חסר רכיב

סטראוטיפים- בעיניים אחרות 2016

'סטראוטיפים- בעיניים אחרות' 2016
תערוכת צילום
אוצרות: ענת לידרור,יובל דניאלי

על התערוכה
התערוכה מציגה מרכיבים מתוך התהליך החוויתי שעברה הקבוצה יחד. התערוכה מחברת
בין הממד התיעודי של מקומות ואנשים שהם חלק מחיי היומיום לבין הממד הסמלי המבוים המייצג תחושות ומחשבות על המצב שלנו כאן ועכשיו.
מוקד התערוכה מתייחס הפעם לסטראוטיפים, דעות קדומות. חברי הקבוצה בחרו לבדוק את האופן הסכמתי שבו נוהגות קבוצות לדבר ולחשוב זו על זו. מתוך חשש אך גם מתוך כנות הציבו מראה לעצמם ואמרו בקול רם זה לזה מילים וביטויים נפוצים שיהודים וערבים אומרים זה על זה.
את מה שהמבוגרים אומרים מאחורי הגב שמנו על השולחן, תוך כדי עבודה פורקו הסכמות, הביטויים התפוגגו והפכו לתמונות.
כמו כן מוצגת סדרה של דימויים תרבותיים אישיים המבוססים על חפצי יומיום של חברי הקבוצה באמצעותם נוכחו המשתתפים בסמלים הדומים והשונים של התרבות המשותפת.
בהיבט התיעודי מוצגת סדרה אנושית בה דומיננטי המבט. בכל העבודות המבט מביע ומדבר את האנושי. סדרת צילומי חוץ מציגה מבט על אזור המחייה שלנו בו מצויה הגדר, אזור בו הפסטורלי והלא נתפס חיים בשכנות יומיומית זה לצד זה.
בנוסף, תמצאו ממד חוויתי של הקבוצה בעת שהותה במחנה הקיץ בארה"ב, תמונות השוזרות יחד הן את המבט המתבונן העשיר שפיתחו והן את היותם כעת יותר מאוסף יחידים, קבוצה בה השלם גדול מסכום חלקיו.
במהלך 2016-17 תערוכה זו תנדוד בין בתי הספר של חברי הקבוצה. הפריסה הרחבה נועדה לאפשר לקבוצה להדהד את החוויה, התהליך והמסר ובדרך זו ליצור מפגש ושיח עם הקהילות השונות: תלמידים מורים, חברים, בני משפחה, הקהילות האזוריות והקהילה הרחבה בישראל ומחוצה לה.
ענת לידרור, יובל דניאלי, תמר שליט אבני וראוף אבו פאני.
● לצד התמונות מוצבים קודים שישלחו אתכם אל מאחורי הקלעים שלנו. אתם מתבקשים להוריד לסמרטפונים אפליקציה של QR ולסרוק את הקודים.

חסר רכיב