חסר רכיב

קול קורא - "False awakening- התעוררות מדומה" - מאי יוני 2022

הגלריה גבעת חביבה לאמנות שמחה להכריז על קול קורא לאמניות/ים לתערוכה:
"False awakening- התעוררות מדומה" - מאי יוני 2022

"התעוררויות מדומות הן סוג של חוויה מטאורית או הזיה העשויה להתרחש אפילו לאנשים שלא חלמו חלומות צלולים… אך נראה כי מי שחווה חלומות צלולים תכופים נוטה לה במיוחד. הם יכולים ללבוש מספר צורות מובחנות, אך בכל אלה אדם מאמין שהוא התעורר כשאינו ער.
… האיכות התפיסתית של החוויה עשויה להיראות כמחקה באופן מציאותי מאוד את הערות החיים.״

Celia and McCreery Green - False awakenings and out-of-the-body experiences

החלום כגשר אל עולם היצירה מחבר יחדיו 3 נושאים: יצירתיות, דמיון וחלום.
לפעמים כשאנו חולמים, נפתחת בפנינו באר של מראות ומושגים, סיטואציות ואסוציאציות הלקוחים מאוצר המילים הכי פרטי שלנו, המצוי בתת מודע שלנו, בו מאוחסנים גם זיכרונות עמוקים, מקור מידע וידע שבזמן ערות אין לנו גישה אליו.
במרווח שבין חלום לזיכרון יש מקום גדול לחזיון וחזון על מהו אמיתי ומה אינו, מה שהיה ומה שיהיה, מיהו הער ומיהו הישן ועל המצב בו אנו חשים ערים אך אנו ישנים (התעוררות מדומה)
_____________________________________________________________
מוזמנות ומוזמנים להגיש הצעות לעבודות קיימות או חדשות לתערוכה.
אנא שילחו למייל: artcenter@artcenter.org.il הצעה בצירוף מספר דימויים או סקיצה המסבירה את הרעיון.

מועד אחרון להגשת בקשות: 31.12.2022
אוצרת התערוכה: רולא חורי, אוצרת הגלריה: ענת לידרור
על גלריה GH גבעת חביבה לאמנות כאן
חסר רכיב