בדיקה

מועד התחלה: יום רביעי , 12/01/2022 , 16:00
מועד סיום: יום רביעי , 12/01/2022 , 21:00
מקום האירוע:
date=14.4.2022&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&f7=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%A2%D7%94%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%26%2344%3B%D7%91%26%2344%3B%D7%92%26%2344%3B%D7%93%20%D7%94%26%2344%3B%D7%95