חסר רכיב

במדיה - 2023

פרסומי המרכז המשותף לאמנות בגבעת חביבה
חסר רכיב